Uitnodiging: Werkatelier fysieke toegankelijkheid 22 november

Meld je nu aan!

Uitnodiging: werkatelier 22 november

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan het werkatelier fysieke toegankelijkheid van de Alliantie Toegankelijk Den Haag. 

Op de volgende datum zal er een werkatelier plaatsvinden:  

  1. Dinsdag 22 november om 11:30 tot 13:00 uur (The Social Hub The Hague - voorheen: The Student Hotel, Hoefkade 9 in Den Haag)
  2. Programma: Margreet Roemeling (projectleider Voorall, voor Hagenaars met een beperking en betrokken bij het testteam van ervaringsdeskundigen) + vele ervaringsdeskundigen en betrokkenen.

Een toegankelijke leefomgeving is in Nederland inmiddels uitgegroeid tot een basisrecht. Zij vormt de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Bij fysieke toegankelijkheid hebben we het niet alleen over gebouwen, maar ook over klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, logische signalering, etc. Een goed samenspel van elk van deze aspecten zorgt ervoor dat iedereen gebouwen op een onafhankelijk en gelijkwaardige manier kan gebruiken.

Tijdens het werkatelier gaan we hier verder op. Samen met jullie en experts bespreken we uitdagingen en kijken we naar gezamelijke oplossingen. Jullie zijn er toch ook bij?

Deelname aan het werkatelier is kosteloos. Evenalseen eventueel ontzorgpakket dat uit dit atelier voortkomt.

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl of te bellen naar Jesse Markus op 06- 82194324.