Start aanmeldtermijn Basispakket Digitale Toegankelijkheid

Vanaf heden kunnen Alliantie-leden en deelnemers van de werkateliers zich aanmelden voor het gratis basispakket 'digitale toegankelijkheid'. De aanmeldtermijn loopt tot 1 september 2022. Let wel: er zijn een beperkt aantal pakketten beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Het gratis basispakket bestaat uit twee onderdelen om uw website digitaal toegankelijker te maken:

Onderdeel 1 bestaat uit een technische scan. De scan geeft inzicht in de toegankelijkheid van uw website. Er wordt gecontroleerd op de meest voorkomende toegankelijkheidsproblemen. Uit deze scan volgt een beknopte rapportage, inclusief een advies. In het advies wordt aangegeven welke maatregelen snel te nemen zijn om de website toegankelijk(er) te krijgen. Eenvoudige aanpassingen kunnen eventueel direct worden doorgevoerd. Ook krijgt u een lijst met veel voorkomende toegankelijkheidsproblemen en hoe deze te voorkomen.

Onderdeel 2 bestaat uit een plan van aanpak waarin zowel de bevindingen als de overige te nemen maatregelen opgenomen zijn zodat u alle benodigde maatregelen in de tijd kan uitzetten.

Waarom?

Digitiale Toegankelijkehid is belangrijk vanuit maatschappelijk oogpunt en daarnaast loont het. Niet geheel onbelangrijk is het vanaf 2025 ook verplicht uw website digitaal toegankelijk te maken. We moeten er dus echt iets mee! Dit basispakket is speciaal ontwikkeld voor Haagse ondernemers en organisaties. Met dit pakket kan men de eerste stap zetten richting een meer toegankelijke digitale dienstverlening.

Inschrijven?

De inschrijving loopt tot 15 september en inschrijving kan door een mail te sturen naar info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl.