Aan de slag met digitale toegankelijkheid

 

Op 13, 14 en 15 juni organiseerde de Alliantie Toegankelijk Den Haag op verschillende plekken in de stad werkateliers. Haagse ondernemers en organisaties hebben daar met elkaar gesproken over digitale toegankelijkheid. Met hen is gekeken naar de opgaven en zijn oplossingen verkend. Aanwezigen waren onder andere Haagse Zwam, MKB Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland, Social Club Den Haag, Stichting Studeren en Werken op Maat, Stichting Voorall, vertegenwoordigers van diverse Haagse musea, Biesieklette, Madurodam, Omniversum en Fonds 1818.

Meerwaarde, European Accessibility Act en laaghangend fruit

Tijdens de werkateliers hebben experts op het gebied van digitale toegankelijkheid een aantal zaken helder in beeld gebracht. Bianca Prins (Global Head Of Accessibility – ING) heeft toegelicht waarom digitale toegankelijkheid belangrijk is, en welke meerwaarde het ondernemers biedt. Bianca verwijst hierbij nadrukkelijk naar Amerika, dat op dit punt duidelijk op Europa voorloopt. Kristian Mul (Kenniscentrum digitale toegankelijkheid - BZK | Logius) sprak over de European Accessibility Act. Deze Europese toegankelijkheidswet gaat 2025 formeel in, en dit betekent dat onder andere websites en webshops digitaal toegankelijk moeten zijn. Tot slot heeft Freek Schuerman (expert Toegankelijke Digitale Communicatie - Stichting Voorall) de deelnemers gewezen op de minimale vereisten van een toegankelijke website. Aanpassingen om aan deze minimale eisen te voldoen zijn, volgens Freek, vaak eenvoudig. Laag hangend fruit noemde hij het. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; het duidelijk in beeld hebben van contactgegevens (mail en telnr.), eenvoudig taalniveau (B1​), een goedwerkende zoekfunctie​, voldoende contrast en lettergrootte vergelijkbaar met Verdana 12.

Bent u geïnteresseerd in de verschillende presentaties die gegeven zijn? In dit document kunt u de presentaties vinden.

Vervolgstappen

Digitale Toegankelijkheid is belangrijk vanuit maatschappelijk oogpunt en daarnaast loont het. En niet geheel onbelangrijk vanaf 2025 is het ook verplicht. We moeten er dus echt mee aan de slag! De komende periode start de Alliantie Toegankelijk Den Haag met de ontwikkeling van een basispakket speciaal voor Haagse ondernemers en organisaties. Met dit pakket kan men met de eerste stap zetten richting een meer toegankelijke digitale dienstverlening.

Voorzitter Bart de Bart:

"De deelnemers aan de Alliantie zien het als hun maatschappelijke taak om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. De volgende serie werkateliers zal in het teken staan van sociale of fysieke toegankelijkheid. Het gaat hierbij zowel om effecten op de toegankelijkheid als om effecten op arbeidspotentieel, klanten binden, kosten en omgeving."

Alliantie Toegankelijk Den Haag

De Alliantie Toegankelijk Den Haag bestaat uit Haagse ondernemers en organisaties die een actieve bijdrage willen leveren aan een toegankelijke stad, voor iedereen die dat nodig heeft. Zij organiseert ieder half jaar werkateliers over digitale, sociale of fysieke toegankelijkheid.