Uitnodiging werkatelier digitale toegankelijkheid 

 

De Alliantie Toegankelijk Den Haag nodigt haar leden namens graag uit om deel te nemen aan één van de drie #werkateliers gericht op #digitale #toegankelijkheid.

Een toegankelijke stad begint bij (digitaal) toegankelijke organisaties en diensten. Daarom werkt de Alliantie Toegankelijk Den Haag aan een stad voor iedereen. Om meer bewustwording te creëren rondom digitale toegankelijkheid zijn er concrete tools, voorbeelden en handvatten nodig. Hiermee kunnen maatschappelijke organisaties en Haagse bedrijven toegankelijker worden. Om dit doel te halen organiseert de Alliantie werkateliers over digitale toegankelijkheid.

Tijdens dit werkatelier bundelen we de krachten in onze mooie stad en delen we onze ideeën over digitale toegankelijkheid. We zetten de uitkomsten van het werkatelier om in praktijkgerichte oplossingen waarin we ondersteund worden door de gemeente Den Haag. Na deelname aan het werkatelier gaan we samen aan de slag om de eigen organisatie digitaal toegankelijk te maken. 

Programma werkateliers 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Presentatie door Bianca Prins, Global Head of Accessibility ING & ervaringsdeskundige, over toegankelijkheid in Nederland & Amerika, en de weg die Nederland nog af moet leggen. 
  • Presentatie door Kristian Mul, productmanager DigiToegankelijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een reactie op het betoog van Bianca en een toelichting op de Nederlandse situatie: welke wetgeving is er al en wat komt er nog aan?
  • Presentatie door Freek Schuerman, medewerker Toegankelijke Digitale Communicatie, die inzicht geeft in wat je als bedrijf kan doen en hoe je zo laagdrempelig mogelijk aan de slag kunt. 

Er is nog plek op de volgende data:

  • Maandag 13 juni om 9:30 tot 11:00 in het Nutshuis
  • Dinsdag 14 juni om 12:00 tot 13:30 bij Stichting Studeren & Werken Op Maat
  • Woensdag 15 juni om 14:30 tot 16:00 bij Schuttelaar & Partners Aanmelden kan door een bericht te sturen naar info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl of te bellen naar Jesse Markus. op 0682194324.