Aankondiging: werkatelier digitale toegankelijkheid

 

De technologie ontwikkelt zich tegenwoordig razendsnel. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden, echter voor sommige mensen gaan deze ontwikkelingen te snel. In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een beperking. Een aanzienlijk deel van deze groep loopt dagelijks tegen digitale drempels aan. 

Bepaalde groepen worden onbewust buitengesloten, omdat zij het bijvoorbeeld moeilijk vinden om te werken met digitale apparaten of een website niet kunnen lezen. Daar moeten we rekening mee houden. Het is van belang dat iedereen mee kan doen in de huidige digitale samenleving. Digitale informatie en diensten moeten net zo goed bruikbaar zijn voor mensen met een beperking als voor mensen zonder een beperking.    

Vanuit Alliantie Toegankelijk Den Haag werken we aan een stad voor iedereen. Een stad waarin iedereen mee kan doen in de maatschappij. We zetten ons hierbij juist in voor de digitale toegankelijkheid. Zowel binnen onze eigen organisaties, als in de stad!    

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Den Haag in staat is mee te doen in de (digitale) samenleving en zich daarbij ook betrokken voelt?  Een toegankelijke stad begint bij (digitaal) toegankelijke organisaties en diensten. Om meer bewustwording te creëren rondom digitale toegankelijkheid enerzijds, en concrete tools en handvatten te bieden om de eigen organisaties toegankelijk te maken anderzijds, organiseren wij werkateliers rondom digitale toegankelijkheid. Tijdens dit werkatelier bundelen we onze krachten en delen we onze ideeën over digitale toegankelijkheid. Uiteindelijk zetten we de uitkomsten van dit werkatelier om tot praktijkgerichte oplossingen waarin we ondersteund worden door de gemeente Den Haag. Na deelname aan het werkatelier kan je als ondernemer direct aan de slag gaan om je eigen organisatie digitaal toegankelijk te maken.    

Save the date!  

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van de drie werkateliers gericht op digitale toegankelijkheid.

Op de volgende data, tijdstippen en locaties zal er een werkatelier plaatsvinden: 

  1. Maandag 13 juni om 9:30 tot 11:00 in het Nutshuis 
  2. Dinsdag 14 juni om 12:00 tot 13:30 bij Stichting Studeren & Werken Op Maat 
  3. Woensdag 15 juni om 14:30 tot 16:00 bij Schuttelaar & Partners

Aanmelden kan door een bericht testuren naar info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl of te bellen naar Jesse Markus op 06- 82194324.